De afgelopen maanden werden diverse corona-maatregelen doorgevoerd, waar de CCR als geheel vanwege de beperkingen nauwelijks zijn zegje over kon doen, terwijl de maatregelen juist zo veel invloed op ieders leven hadden. De laatste 'fysieke' vergadering was op 4 maart, daarna was er nog één telefonische ronde.

Kennemer Theater
Omdat de vaste vergaderruimte van de CCR op het bestuursbureau van de SIG te krap is voor de geldende anderhalve meter-afstandsregel, werd de vergadering van woensdag 1 juli verplaatst naar het Kennemer Theater in Beverwijk. Om te vieren dat de CCR eindelijk weer bijeen kon komen, begon de vergadering met heerlijke soep en broodjes.Daarna werd er hard gewerkt. Op de agenda stonden twee punten: ontwikkelingen binnen de SIG en – niet verrassend! – corona. Los van een terugblik op de maatregelen van de afgelopen maanden werd er constructief gediscussieerd over hoe we moeten handelen als er een nieuwe golf coronabesmettingen zou komen. De CCR heeft de Raad van Bestuur goede en bruikbare beleidsadviezen gegeven.

Schilderij
CCR-lid Dirk had nog een verrassing in petto: een zelf geborduurd schilderij, bestemd voor de vaste vergaderkamer van de CCR op het bestuursbureau. Bestuurder Jan Kroft die het schilderij in ontvangst nam, beloofde het een mooie plek te zullen geven.