In het kwaliteitsverslag worden de verschillende aspecten belicht die bijdragen aan kwaliteit bij de SIG.
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg biedt leidraad in de volledigheid van alle onderwerpen.
De publicatie van het definitieve verslag liet dit jaar, door de corona impact, wat langer op zich wachten. Des te meer trots is de SIG op de volledigheid van het verslag, waarin op alternatieve inbrengwijze toch de meningen van alle medezeggenschapsorganen en van de externe visitatiecommissie verwerkt konden worden.

Veel leesplezier!