De afgelopen weken is er door onze medewerkers van het logeerhuis hard gewerkt om de zorg voor onze logees op verantwoorde wijze voort te kunnen zetten.

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen vanuit Den Haag en de RIVM is door het ministerie van VWS en de VGN (Vereniging Gehandicapten Nederland) een bezoekregeling opgesteld. Deze regeling is een zogenaamde “nee, tenzij regeling" en is de aanleiding voor de SIG geweest om het logeerhuis te sluiten.

Inmiddels zijn de betrokken ouders, verwanten en cliënten persoonlijk op de hoogte gesteld.
Wanneer er veranderingen zijn, zullen wij de betrokkenen daarover informeren via de voor hen bekende informatiekanalen. 

Daarnaast is er een e-mailadres en een telefoonnummer opengesteld voor vragen:

E-mail: infocorona@sig.nu
Tel.:      0251-257 851