Visie
In zijn nieuwjaarstoespraak gaf Jan Kroft, bestuurder van SIG en STG, een visionair kijkje in die gezamenlijke toekomst. Om die in perspectief te zetten, blikte hij terug naar de oorspronkele doelsteling van STG, die met de inzet van vrijwilligers deskundige ondersteuning aan gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking wilde bieden. Later kwamen daar ook volwassen cliënten bij en werden er specifieke aandachtsgroepen gevormd om ouders/mantelzorgers met elkaar in contact te brengen. STG ontwikkelde zich, "maar haar rol kwam als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen - de tijdgeest, minder subsidie, veranderende wet- en regelgeving, bureaucratisering en versplintering - onder druk te staan", aldus Jan Kroft. Tegelijkertijd werd ook bezuinigd op de professionele ondersteuning van mensen met een beperking. En zo vonden STG en SIG elkaar: in een gezamenlijk win-win model. De SIG is hierin verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning en STG voor extra, informele ondersteuning, waarmee het welzijn en de maatschappelijke participatie van cliënten wordt bevorderd.

Verbinding in de wijk
"De organisatorische samenwerking van SIG en STG is uitgewerkt in een model, waarin verbindingen worden gelegd met zorg en welzijn in de eigen wijk", zo schetste Kroft de nabije toekomst. "In buurthuizen en op andere welzijnsplekken in de wijk en samen met andere instellingen: dichtbij de mensen die ondersteuning nodig hebben én bij de mensen die die informele ondersteuning kunnen leveren. We zoeken nog naar de juiste vorm en de verbinding met andere organisaties, maar we zijn enthousiast over de uitdaging om mensen weer in contact te brengen met hun omgeving." Het gaat volgens de SIG/STG-bestuurder niet zo zeer om integratie van mensen met en zonder beperking, maar om integratie van bestaande regels en systemen, waarbij de 'vervreemding' moet worden vervangen door onderlinge betrokkenheid. "Ik noem het opbouwwerk, steunend op de inzet van vrijwilligers en gewone burgers, op weg naar inclusie in buurten en wijken."

Afscheid Esther Groenheide
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van STG werd ook officieel afscheid genomen van Esther Groenheide, coördinator van de STG-deelregio Zuid-Kennemerland. Ze kreeg van bestuurder Jan Kroft - en informeel ook van alle aanwezigen - veel lof voor haar praktische aanpak, dichtbij de gezinnen voor wie zij passende vrijwilligershulp kon organiseren. In haar nieuwe baan als coördinator van 'Buurtgezinnen' in Haarlem en Zandvoort gaat ze, op een andere manier, terug naar die praktische basis, namelijk vraag- en steungezinnen in elkaars buurt of wijk met elkaar in contact brengen. "Ik ga doen wat ik het leukste vind: gezinnen die om welke reden dan ook even lucht nodig hebben verbinden met mensen in de buurt die informeel ondersteuning willen bieden", aldus Esther in haar afscheidswoord.

'Als engelen bestaan'
Een mooi onderdeel van de nieuwjaarsbijeenkomst van STG was tenslotte de presentatie van het fotoboek 'Als engelen bestaan' van 'huisfotograaf'' Ron Moelijker. In prachtige beelden brengt hij een hommage aan mensen die zich liefdevol en met zorg en plezier - als professional of vrijwilliger - voor anderen inzetten. Het fotoboek is in eigen beheer gemaakt en in besloten kring verkrijgbaar. De aanwezigen tijdens de nieuwjaarsreceptie van STG kregen het al mee, andere betrokkenen, zoals klanten en relaties van STG en de 'modellen' in het boek, kunnen het gratis bij STG opvragen.