De leden van de CCR zijn afgevaardigden van de ruim twintig locatiegebonden cliëntenraden. In deze lokale raden vertegenwoordigen zij de belangen van (de bewoners van) hun woonvoorziening of van cliënten van de ambulante ondersteuning. In de CCR hebben zij tevens SIG-brede medezeggenschap. “Hun inbreng is zeer waardevol”, zegt SIG-bestuurder Jan Kroft. “Cliënten hebben vaak een verrassende kijk op onze voorstellen. Die worden niet zelden bijgesteld, nadat cliënten zich erover hebben uitgesproken.” De CCR komt elke twee maanden bijeen met de bestuurder en clustermanagers Wonen en Ambulante Ondersteuning. Eén keer per jaar overlegt de CCR met de Verwantenraad van de SIG.

Uitleg
Het hele verkiezingstraject van de nieuwe CCR is op alle locaties van de SIG goed voorbereid en begeleid. Alle cliënten kregen vooraf uitleg over het belang van medezeggenschap, over de werkwijze van de CCR, over de mogelijkheid zich verkiesbaar te stellen (tot 17 maart) en over het stemmen zelf (1 april) en de telling daarna (14 april). Met grote posters op de locaties werd de aandacht vastgehouden.

De nieuwe CCR zal zodra dat coronaproof kan op feestelijke wijze worden geïnstalleerd.

Op de foto: Ruud Collet van woonproject Garmt Stuivelingstraat (Haarlem), met de mededeling dat hij is herverkozen in de CCR.