De CCR-verkiezingen vonden in april dit jaar plaats. Die verliepen conform de strenge coronaregels die op dat moment golden. De meeste leden van de bestaande CCR hadden zich herkiesbaar gesteld, aangevuld met nieuwe kandidaten. Van de nu 26 leden tellende CCR zijn er acht nieuw.
De wisseling van de wacht, gisteren in het Kennemer Theater – mondkapjes op tijdens het lopen – werd een feestelijk samenzijn. De scheidende CCR-leden werden bedankt met bloemen en een cadeaubon en de nieuwe leden werden – ook met een mooi boeket – van harte welkom geheten. Bestuurder Jan Kroft benadrukte nog eens het belang dat de SIG hecht aan het actief meedenken, meepraten en meebeslissen van de CCR over beleid en plannen. De eerste kritische vragen van de nieuwe CCR zijn al gesteld!