Nu zij de sleutels hebben, kunnen de negen (jonge) bewoners de komende tijd hun nieuwe woning gaan inrichten. Naar verwachting trekken ze er in de loop van volgende maand in. Die verhuizing vormt voor de cliënten een belangrijke stap voorwaarts in hun ‘wooncarrière’ bij de SIG. Waar zij tot nu toe woonbegeleiding dichtbij kregen, gaan zij op de Hendrik Mandeweg een stuk zelfstandiger wonen. Professionele woonbegeleiding is overdag weliswaar dichtbij (Steunpunt Alkmaarseweg), maar toch verder weg dan de cliënten gewend zijn. In de nieuwe situatie zullen ze ook meer eigen initiatief moeten nemen.

Ook nieuw dagbestedingsproject
De bouw van het nieuwe woonproject is uitgevoerd door Vesting Bouw, in opdracht van Affirmatio Vastgoed. De negen appartementen zijn gevestigd op de twee bovenste verdiepingen van het voormalige pand van ijzerwarenhandel Hergarden, op de begane grond komt een nieuw dagbestedingsproject in een theaterachtige omgeving. Voor de bestaande dagbesteding op de begane grond – Buurtwinkel de Schans en de inpakafdeling van Dagbesteding Wisselwerk – is extra ruimte gecreëerd.

De naam
Woonproject Hendrik Mandeweg heeft twee ingangen: de ene aan de Hendrik Mandeweg, de andere aan de Schans. In overleg met de bewoners is gekozen voor de naam ‘Hendrik Mandeweg’, omdat de Schans vooral wordt geassocieerd met de diverse dagbestedingsprojecten die hier al gevestigd zijn.

Impuls voor doorstroom
De ingebruikneming van ons nieuwe woonproject aan de Hendrik Mandeweg geeft de doorstroom van onze jonge wooncliënten een positieve impuls: met de ‘interne’ verhuizing komen op met name het Steunpunt Alkmaarseweg in Beverwijk en ook op wp/trainingshuis Dorpsstraat in Castricum plekken vrij voor nieuwe cliënten, die zich hier kunnen voorbereiden op zelfstandig wonen.