Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er na het speciaal onderwijs vaak geen mogelijkheden om verder te studeren. Daarom is in het gebouw van Hogeschool Inholland Haarlem een STERKplaats ingericht. Daar worden mensen met een verstandelijke beperking opgeleid tot ervaringsdeskundige, mede om studenten van Inholland te helpen in hun opleiding. Zo kunnen studenten met én zonder beperking in het project Sterk in Onderwijs van en vooral met elkaar leren.

Sterk in Onderwijs is een initiatief van de LFB, de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn al STERKplaatsen in onder meer Utrecht (HU), Twente (ROC) en Nijmegen (HAN). En nu dus ook bij Hogeschool Inholland Haarlem. Een belangrijke stap in de acceptatie en zichtbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking, zo vertelt LFB-directeur Ellis Jongerius, die zelf ook een verstandelijke beperking heeft: ‘Omdat het gaat om gelijkwaardigheid, leren van elkaar en elkaar versterken. Ik denk ook dat daar veel behoefte aan is in de maatschappij, om die diversiteit te verbeteren. Ik ben zelf actief op beleidsniveau en ken en hoor veel mensen met een beperking. Dit project helpt om ze verder te komen, maar het is ook goed voor de studenten van Inholland om van hen te leren.’

Diversiteit en inclusie
Marije Deutekom twijfelde als vestigingsdirecteur van locatie Inholland Haarlem geen moment om mee te doen met Sterk in Onderwijs. ‘Door studenten met een verstandelijke beperking hier – letterlijk en figuurlijk – een plek te bieden, maken we werk van diversiteit en inclusie. Daarbij kunnen zij veel betekenen voor onze studenten en ons onderwijs, onder meer door hun ervaringen en perspectieven te delen. In eerste instantie vanuit de opleiding Social Work, maar ik denk ook aan Sportkunde waarbij in toenemende mate aandacht is voor aangepast sporten. Laat mensen die zelf aangepast sporten maar vertellen wat zij nodig hebben en wat zij leuk vinden. Of studenten Bouwkunde, die bij de inrichting van gebouwen en de leefomgeving rekening moeten houden met mensen die minder mobiel zijn of niet goed kunnen lezen. En zo zie ik heel veel mogelijkheden waar we elkaar sterker kunnen maken.’

Andere partners van Sterk in Onderwijs zijn De Hartekamp Groep en de SIG, organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een beperking, onder meer op het gebied van wonen en werken. Ook Stichting De Baan, dat activiteiten organiseert voor vrijetijdsbesteding, sport en vakantie voor mensen met een beperking, heeft zich aangesloten. Daar waar de opleiding aan cliënten en bewoners van De Hartekamp en de SIG een dagbesteding met meerwaarde biedt, fungeert De Baan vooral als netwerkpartner die hun deelnemers en bezoekers kan attenderen op Sterk in Onderwijs.