Aanmeldprocedure
Na aanmelding volgt een intake. De intake is bedoeld om een goed beeld van de cliënt te krijgen, om de best passende ondersteuning te kunnen bieden. Ter voorbereiding op de intake vragen we diverse gegevens van u. Om de zorg- en ondersteuningsaanvraag uit te kunnen voeren, hebben we in elk geval een kopie van de indicatie nodig.

Aanmelden bij de SIG
  • Per telefoon
  • Per e-mail
Gemiddelde wachttijden per 1 oktober 2021
  • Wonen/Logeren
  • Dagbesteding
  • Ambulante Ondersteuning/ Ondersteuning Thuis