Wlz
De ondersteuning van volwassenen die 7x24 uur ondersteuning nodig hebben, wordt in de meeste gevallen betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt dan kiezen voor Zorg In Natura, dan betaalt het Zorgkantoor de kosten van uw begeleiding rechtstreeks aan ons. Of u kiest voor een persoonsgebonden budget, waarmee u zelf uw zorg en begeleiding bij ons inkoopt. Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage.

WMO, Jeugdwet en Participatiewet
De gemeente is verantwoordelijk voor uw begeleiding aan huis, voor de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren en voor dagbesteding en begeleid/aangepast werk. Hiervoor gelden de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. Voor Wmo-ondersteuning wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Particulier
Wanneer uw indicatie ontoereikend is of als u geen indicatie krijgt, moet uw ondersteuning uit eigen middelen worden betaald. Wij gaan daarover met u in gesprek en maken een offerte op maat.

Eigen bijdrage
Uw eigen bijdrage voor Wlz- of Wmo-begeleiding wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).