De SIG levert ondersteuning aan mensen met een vastgestelde verstandelijke en/of autismeverwante beperking. Deze ondersteuning verschilt per zorgvraag, per cliënt en per situatie; van ambulante gezinsondersteuning thuis tot ondersteuning aan huis of op afstand en beschermd wonen en werken (dagbesteding). Ons uitgangspunt is, dat iedere cliënt anders is, met een eigen specifieke ondersteuningsvraag. Onze ondersteuning en begeleiding is aanvullend op wat cliënten en hun sociale netwerk zelf kunnen.

In het kader van de Wmo biedt de SIG passende, individuele ondersteuning aan iedereen die op grond van zijn/haar specifieke ondersteuningsbehoefte gebruik wil maken van onze dienstverlening en zich kan vinden in onze visie en werkwijze. De SIG zoekt creatief, in samenwerking met andere zorgverleners en organisaties, naar wat het beste bij de individuele cliënt past, opdat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien en zich van daaruit zo zelfstandig mogelijk kan redden.

Doelgroepen
  • Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)
  • LVG multiproblematiek
  • Ouders met een beperking
  • Cliënten dagbesteding
  • Mantelzorgers en vrijwilligers