Organisatie

SIG Kwaliteitsjaarverslagen

Toezichtvisie Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van de SIG ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving toezicht op de stichting uitoefent. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie (de vier pijlers). In de onlangs gepubliceerde Toezichtvisie wordt de visie van de RvT op het houden van Toezicht uiteengezet.  

Brochures

Privacybescherming/ bescherming persoonsgegevens
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de Europese privacyregels zijn opgenomen, heeft de SIG haar privacybeleid aangescherpt en in diverse documenten vastgelegd.