In onze visie heeft iedere cliënt het recht om op zijn eigen manier te streven naar geluk in zijn of haar leven. Onze begeleiders respecteren de cliënt daarin en ondersteunen hem of haar daarbij, zonder diens beperking te ontkennen. Onze ondersteuning wordt samen met de cliënt omschreven in een begeleidingsplan.

In onze ondersteuning stimuleren we zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfredzaanheid. Daarmee kan de cliënt zelf werken aan zijn/haar ontwikkeling en leven. De cliënt kan leren voor zichzelf de juiste keuzes te maken.
Voor cliënten is het belangrijk mensen om zich heen te hebben op wie ze terug kunnen vallen. Dat kan eigen familie zijn, maar ook een buurvrouw, een goede kennis, een collega of iemand van de sportclub. Indien gewenst krijgt de cliënt hulp bij het leggen en onderhouden van contacten. Zo kan de cliënt een eigen sociaal netwerk opbouwen.