SIG
De SIG werkt met onafhankelijke (niet aan de SIG verbonden) vertrouwenspersonen, bij wie cliënten en verwanten anoniem hun verhaal kwijt kunnen en hulp en advies krijgen. De vertrouwenspersonen voor cliënten van de SIG zijn medewerkers van Stichting De Waerden in Heerhugowaard. Zij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 06 - 52 32 49 50. Buiten kantoortijden kunt u een voicemail inspreken, dan wordt u teruggebeld. Mailen kan ook: vertrouwenspersoonclienten@sig.nu.

Jeugdwet - AKJ
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die vallen onder de Jeugdwet, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis.
Het AKJ (Adviers- en Klachtenbureau Jeugdzorg) is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de instelling waar de (pleeg)kinderen verblijven.

Wat kan de vertrouwenspersoon van het AKJ voor je doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.
Zo bereik je het AKJ: bel 088 - 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Chatten met een vertrouwenspersoon kan ook, via de website www.akj.nl (geopend van ma. t/m do., van 16.00 - 20.00 uur en vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?
• Wij luisteren naar uw verhaal
• Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
• Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
• Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
• Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie zijn uw cliëntenvertrouwenspersonen Wzd?

Patricia Krijgsman (boven het kanaal)
T 06 40 98 58 51
p.krijgsman@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Mariska van Huissteden (onder het kanaal)
T 06 25 64 49 05
M.vanHuissteden@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd zal de locaties en groepen met enige regelmaat bezoeken. Er worden posters en flyers met de gegevens van de CVP Wzd op de locaties verspreid. Wanneer u niet weet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Zorgstem
• 088 – 678 1000
• info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl