De SIG is een professionele HKZ-gecertificeerde organisatie die (ambulante) ondersteuning biedt bij opvoeden, wonen, werken/dagbesteding en leven van mensen met een verstandelijke beperking en/of autismeverwante problematiek in Midden- en Zuid-Kennemerland. Onze kernwaarden zijn: eigen kracht, emancipatie en maatschappelijke participatie. Het overkoepelend doel van onze ondersteuning is: mensen met een beperking waar nodig te helpen een zinvol, gelukkig leven op te bouwen en te leiden, waar mogelijk zelfstandig en midden in de samenleving.

De SIG heeft circa 950 cliënten, 400 medewerkers en 200 vrijwilligers. In de regio Midden- en Zuid-Kennemerland (tussen Alkmaar en Haarlem-Zuid/Heemstede) hebben we 25 woonprojecten, incl. Logeerhuis (regionale functie) en circa 20 kleinschalige, op de samenleving georiënteerde dagbestedingsprojecten, waaronder een ambachtelijk dagactiviteitencentrum. Daarnaast faciliteren we vrijetijdsbesteding en ontmoetingsmogelijkheden. Onze ambulante ondersteuning wordt onder meer aangeboden in de vorm van het zogenoemde Volledig Pakket Thuis (VPT).

De SIG werkt vanuit een klein bestuursbureau in Beverwijk. De lijnen zijn kort. Vernieuwingen en veranderingen worden snel en creatief opgepakt, de overhead is relatief laag.