Werken en leren bij de SIG:

  • Medewerker Maatschappelijke zorg (MMZ), Mbo niveau 3
  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (PBGZ), Mbo niveau 4

Stage en afstuderen

De SIG biedt ook (beperkte) stageplaatsen aan studenten van de MBO-opleiding Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2) en aan studenten van de HBO-opleidingen Sociaal-pedagogische hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD). Op diverse locaties binnen de clusters Kinderen & Jongeren en Volwassenen zijn stagesplaatsen beschikbaar.

Stagiaires ontvangen een stageovereenkomst en een stagevergoeding volgens de afspraken in de CAO-gehandicaptenzorg.

Het is voor HBO-studenten (SPH en MWD) ook mogelijk bij ons een praktijkonderzoek of afstudeeropdracht te doen. Wij formuleren dan als externe opdrachtgever een praktijkprobleem en worden betrokken bij de keuze van het onderzoeksonderwerp. De uitvoering van het onderzoek heeft plaats binnen onze organisatie.

Met vragen over de leer- en stagemogelijkheden bij de SIG kunt u terecht bij onze praktijkopleider. Haar contactgegevens vindt u aan de linkerzijde.