Met onze ervaring, deskundigheid en oplossingsgerichtheid wil en kan de SIG graag actief bijdragen aan de uitvoering van de WMO in Beverwijk. Wij hopen mee te kunnen adviseren bij de toewijzing en organisatie van de ondersteuning, opdat mensen met een verstandelijke beperking in uw gemeente volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. We hebben een WMO-zorgboek voor de sociale wijkteams opgesteld, met een toelichting op onze maatwerkvoorzieningen en onze aanmeldprocedure en een overzicht van uw WMO-contactpersonen bij de SIG. De sociale wijkteams in uw gemeente kunnen tevens ons WMO-expertiseteam inschakelen.

Het programmabureau 'In voor Zorg!' van het ministerie van VWS en kenniscentrum Vilans heeft de SIG uitgekozen als voorbeeldorganisatie, om aan de Tweede Kamer (en aan de minister) te presenteren als geslaagd In voor Zorg-project. Vrij vertaald: de SIG heeft zich aantoonbaar goed en effectief voorbereid op de aankomende veranderingen in het zorgstelsel en vervult daarmee een voorbeeldrol. Eerder dit jaar kwam de SIG al als kwalitatief beste In voor Zorg!-project uit de bus.