In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in Haarlem, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis.

In Zandvoort is de SIG de grootste en meest ervaren professionele aanbieder van (ambulante) ondersteuning op het gebied van opvoeding en wonen/leven. We werken hierbij nauw samen met het eigen sociale netwerk van de cliënt, sociale wijkteams, vrijwilligers, buurt- en wijkwelzijnsorganisaties en professionele (collega-) instellingen.

De SIG is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie van onderdelen van de AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten. Uiteraard zijn we ook bekend met het beleidsplan 'Begeleiden in de wijk’ en de doelen en werkwijze van Zandvoort en de sociale wijkteams. De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren en afstemmen van de formele en informele hulpvraag in Zandvoort.

Informatie gemeente Zandvoort
  • Gezinsondersteuning
  • Ouders met een beperking
  • Zelfstandig wonende cliënten
  • Dagbesteding
  • Meedoen in Zandvoort
  • Logeerhuis
  • Bijzondere projecten Zandvoort