U zoekt een fijne en veilige woonplek voor uzelf of voor uw zoon, dochter, broer of zus? De SIG heeft verschillende (woon)projecten in Midden- en Zuid-Kennemerland, waar we afhankelijk van de zorgvraag ambulante ondersteuning aan huis of 7/24 uurs beschermde/aanwezige zorg bieden. Al onze volwassen cliënten wonen in een eigen studio of appartement.

Wonen kinderen en jongeren

  • woonproject Wijk aan Zee
  • gezinshuizen, logeerhuis/gastgezinnen
  • kort verblijf/overbruggingszorg
  • particuliere woonprojecten
  • en woontraining jongeren.
  • woonprojecten met begeleiding vanuit steunpunt
  • woonprojecten met 24 uurs aanwezige begeleiding
  • zelfstandig wonen met ambulante begeleiding op afspraak
  • en particuliere woonprojecten.


In al onze woonprojecten werken we nauw samen met familie/mantelzorgers en vrijwilligers.